راهنمای پیشنهاد خرید راهنمای پیشنهاد خرید

پیشنهاد خرید در راستاي توسعه دانش كتابخانه و معرفي محصولات جديد به كتابخانه صورت مي­گيرد. در این بخش كاربر مي­تواند درخواست خريد ويرايش­هاي جديد مدارك موجود يا درخواست خريد مدرك جديد را ارائه دهند. درخواست­های ارسال شده از پورتلت "کتابخانه من"جهت بررسی به كارتابل مديربخش تهيه منابع و مدارك رفته تا پس از تاييد در اختيار عموم قرار گيرند.

کاربر در این پورتلت می­تواند سیاهه‌ای از وضعیت خرید مدارک درخواست شده را مشاهده و از آخرین وضعیت خرید آنها مطلع گردد. همچنین در این بخش امکان تصحیح و حذف پیشنهاد خرید مدرک برای کاربر فراهم شده است.